LAGUN IEZAGUZU EUSKADIKO HIRUGARREN SEKTORE SOZIALA EZAGUTZEN!!

Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Liburu Zuria egiteko, erakundeen ezaugarriei buruzko aldian behingo informazioa eta informazio garrantzitsua bildu nahi duen proiektua denez, ekarpen soziala ezagutzera eman nahi duena, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko kide izatearen sentimendua sustatu, eta sustatzeko eta garatzeko norabideak ezarri nahi dituena izanik, ahalik eta erakunde gehienen elkarlana behar dugu.

Hain zuzen ere, 2015ean editatutako lehen Liburu Zuriak, 2014ko datuekin eta 2013ko datu ekonomikoekin, partaidetza handia izan zuen, eta beste hainbat arloren artean, sektorearen (sozialki) eta sektorearen beraren identitatea eta ekarpena jakinarazteko elementu gisa balio izan zuen Euskadiko Hirugarren Sektorea sustatzeko Estrategia egiteko diagnostiko gisa, eta lehenago, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko maiatzaren 12ko 6-2016 Legea egiteko erreferentzia gisa.

Proiektuari buruzko datu gehiago kontsulta ditzakezu Bizkaiko Hirugarren Sektoreko Behatokiko webgunean: www.3sbizkaia.org .

Azterketa honetan, aktibo dauden Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeei buruzko informazioa bildu nahi dugu, formalki eratutako eta pertsonalitate juridiko propioa dutenak, jarduerarekin, eta EAEn gutxienez egoitza edo ordezkaritza batekin, eta ezaugarri hauekin (6/2016 legeko 2,3 eta 4. artikuluak):

- Borondatezko ekintza: oinarri sozial egituratua dutenak, guztiz edo partzialki. Boluntarioez, bazkideak diren pertsonez, gobernu-organoetako parte diren pertsonez edo erakundearekin borondatez lanean diharduten beste pertsona batzuez osatuta.

- Gizarte zibilaren parte direnak, eta handik eta harentzat sortzen direnak: euskal gizartetik sortzen dira, eta jatorritik, lotura eta konpromiso egonkorra dute lurraldearekin eta pertsonekin, familiekin, taldeekin, edo jarduera jasoko duten komunitateekin, edo pertsonek eta familia hartzaileek eraikita daude zuzenean, pertsonen talde mugagabeetara zuzenduz, eta ez pertsona jakinetara.

- Pribatuak: instituzionalki administraziotik bereizita eta autogobernatuta. Gobernu-organoak ezingo du gehiengoz irabazi-asmoa duten enpresekin edo erakunde publikoekin osatuta egon, 2. artikuluan, a hizkikoan, aurrez ikusitako kasuan izan ezik (ez eta aurrezki kutxez, alderdi politikoez edo sindikatuez osatuta ere).

- Irabazi-asmorik gabekoak: irabazi ekonomikoen banaketa lortu nahi ez dutenak. Horien figura juridikotik eratortzen da erakundearen helburuan behin-behineko irabazi oro berriz inbertitzeko obligazioa, edo gauza bera dena, irabaziak ezin banatzea.

- Parte-hartzaileak: erabakiak hartzeko partaidetzako moduak hartzen dituztenak, forma juridikoari aplikagarri zaion araudiak ezartzen duenarekin bat etorriz.

Gainera, erakunde horien helburu nagusia esku-hartze sozialeko jardueren bidez (4. artikulua), honako hauek sustatzea da: gizarteratzea, garapenean laguntzea eta zaurgarritasun- edo bazterkeria-egoera, desberdintasun-egoera, babesgabetzea, desgaitasuna edo mendekotasuna bizi duten pertsonen, familien, taldeen, multzoen edo komunitateen eskubideen gauzatzea.

Horietako bat baldin bazara, bete galdetegia eta lagun iezaguzu sektorea ezagutzen eta sustatzen.

Ondo erantzuteko erakundeari buruz zer ezagutza izan behar den kontuan hartuta, erakundearen (orotara hartuta) ikuspegia duen pertsona batek erantzutea gomendatzen dugu, edo bestela, betetako informazioa galdetegiaren arlo desberdinetako arduradunak diren pertsonekin kontrastatzea.

Zure erakundeak EAEn ordezkaritza bat baino gehiago baldin badu, erakundeak EAEn duen jarduerari buruzko galdetegi bakarra bete beharko duzue.

Aldez aurretik, zuen laguntza eskertzen dugu eta gogoratzen dizuegu bildutako informazioa 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Araudiaren (EB) arabera landuko dela. Araudi hori pertsona fisikoen babesari buruzkoa da, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokionez. Horrez gain, modu konfidentzialean eta erantzunen anonimotasuna bermatuz landuko dira datuak, emaitzak orotara hartuta aztertuko baitira. Betiere, hiru premisa horiek errespetatuz, datuak hirugarrengoei laga daitezke antzeko azterketak egin ahal izateko, eta zehazki, gizarte Ekintzako GKEko Erakundeari Espainian Hirugarren Sektore Sozialari buruzko azterketa egiteko.

Edozein zalantza izanez gero, Bizkaiko Hirugarren Sektoreko Behatokira jo dezakezue email honen bidez: investigacion@3sbizkaia.org edo telefono honetara deituta: 94.4003377